เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

วันที่โพสต์: 30 เม.ย. 2013, 3:59:19

โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 255ึ7ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557